Naslovnica

Osnovni podaci

Reciklažno dvorište je prostor u kojem se prikuplja, sortira i privremeno skladišti otpad i predstavlja prvu stepenicu u procesu recikliranja. Cilj reciklažnog dvorišta Općine Jelenje je pružanje mogućnosti za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Mještani mogu legalno odvajati opasni otpad, papir, metal, staklo, plastiku, tekstil, krupni (glomazni) komunalni otpad i time osigurati odgovarajuće zbrinjavanje.

ponedjeljak, srijeda, petak: od 08:00 do 15:00 sati,
utorak, četvrtak: od 13:00 do 20:00 sati,
subota: od 08:00 do 13 sati.

Kontakt
+385 (0)91 227 52 03
info@cistoca-ri.hr
U nešto više od godinu dana, uz pomoću EU fondova i vlastitih sredstava Općina Jelenje je u Podhumu izgradila moderan i siguran prostor u kojem se prikuplja i sortira otpad te predstavlja prvu stepenicu u procesu recikliranja.

Reciklažno dvorište u Podhumu započelo je s radom 5. listopada, a njime upravlja Komunalno društvo Čistoća.

Sakupljanje krupnog, odnosno glomaznog otpada i sekundarnih sirovina iz otpada, papira, plastike, stakla, tekstila, metala, od 1. listopada će se odvijati putem reciklažnog dvorišta. U nešto više od godinu dana, uz pomoću EU fondova i vlastitih sredstava Općina Jelenje je na kraju Podhuma izgradila moderan i siguran prostor u kojem se prikuplja i sortira otpad te predstavlja prvu stepenicu u procesu recikliranja za sve mještane.

– Cilj reciklažnog dvorišta Podhum je pružanje mogućnosti za odvojeno prikupljanje otpada. Mještani mogu legalno odvajati opasni otpad, papir, metal, staklo, plastiku, tekstil, krupni (glomazni) otpad i time osigurati odgovarajuće zbrinjavanje. Ukupan iznos projekta iznosi gotovo 4,5 milijuna kuna, od kojih je 85 posto sufinancirano iz fondova Europske unije. Reciklažnim dvorištem u Podhumu upravlja Komunalno društvo Čistoća, specijalizirana tvrtka zadužena za zbrinjavanje otpada, ističu u Općini Jelenje.
Naziv projekta: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Podhum u Općini Jelenje
Naziv korisnika: Općina Jelenje
Ukupan iznos projekta: 4.486.011,05 kuna
EU sufinanciranje projekta: 3.637.278,39 kuna
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Edukativni video materijali

Vrste otpada i odvajanje

Plastični otpad odlažemo u žute spremnike ili za to predviđene vreće. Prije razvrstavanja potrebno je odvojiti čep i zgnječiti bocu, odnosno ambalažu kako bi zauzimala manje prostora.

U PLASTIČNU AMBALAŽU SPADAJU polietilenske vrećice, folije, boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, prehrambenih proizvoda, čaše i posude od mliječnih proizvoda, pjenasta ambalaža od koje su izrađeni podlošci za prehrambene proizvode, boce za osvježavajuće napitke, čepovi, plastični tanjuri i pribor za jelo.

U PLASTIČNU AMBALAŽU NE SPADA ambalaža od boja i lakova, ambalaža jakih kemikalija i zapaljivih tvari, boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina, boce i limenke pod tlakom.
Papir i stari karton odlažemo u vrećicu za papirni otpad ili kontejnere za papir koji su označeni plavom bojom.

Prije odlaganja papira i kartona, ukloniti metalne spojnice, ljepljive trake, plastiku i slično.

U PAPIR SPADAJU novine, časopisi, prospekti, uredski papir, papirnate vrećice, bilježnice, knjige, karton, katalozi, kartonska ambalaža, kartonske kutije za jaja, omotnice, kuverte i slično.

U PAPIR NE SPADAJU fotografije, fotopapir, indigo papir, zauljeni i prljavi papir, plastificirane etikete, pelene, plastificirani papir i slično.
Limenke od napitka i hrane spadaju u metalnu ambalažu te se odlažu u sive kontejnere ili spremnike.

U METALNU AMBALAŽU UBRAJAMO metalne limenke od napitaka i hrane, metalne poklopce, prazne metalne doze alkoholnih i bezalkoholnih pića, prazne i isprane konzerve prehrambenih proizvoda.

U METALNU AMBALAŽU NE UBRAJAMO ambalažu s ostacima boja i lakova, ambalažu jakih kemikalija i zapaljivih tvari, boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina i boce i limenke pod tlakom.
Važno je da staklenu ambalažu odvajamo i odlažemo u zelene spremnike.

U STAKLO SPADAJU prazne boce i staklenke svih boja, bez zatvarača i čepova.

U STAKLO NE SPADAJU žarulje, fluorescentne cijevi, kristal, bočice od lijekova, automobilsko i armirano staklo, porculansko i keramičko posuđe, ravno prozorsko staklo.
U SPREMNIKE ZA OTPADNI TEKSTIL TREBA ODLAGATI odjeću, ručnike, posteljinu, zavjese, šešire, kape, torbe, krpene igračke i ostale otpadne tekstilne proizvode.

U SPREMNIKE ZA OTPADNI TEKSTIL NE SMIJE SE ODLAGATI obuću, kožne torbe pernate jastuke, poplune.
U krupni otpad iz kućanstva spadaju stvari koje se zbog svoje veličine ne mogu odložiti u vreće ili posude za komunalni otpad.

U KRUPNI OTPAD SPADA kupaonska oprema, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema, vrtna oprema i slično.
U OPASNI OTPAD UBRAJAMO razne štetne tvari kao što su stare baterije, lijekovi, ostaci sredstava za zaštitu bilja, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, ostaci lužina, kiselina, boja, lakova, otapala, sredstva za skidanje hrđe, boje ili laka, sredstva za zaštitu drva, akumulatori, uljni filtri, termometri sa živom, antifriz, boce pod tlakom, ljepila, fotokemikalije, mineralnih ulja i slično.

Stoga se takav otpad mora odvojeno skupljati te odvesti u reciklažno dvorište.
U Reciklažno dvorište Podhum može se, između ostalog, zbinuti:
 • drvo (uključujući namještaj i drvenu ambalažu)
 • željezo i obojeni metali
 • električni i elektronički uređaji
 • otpadne gume
 • biorazgradivi otpad (granje i ostaci od orezivanja živice do 2 m³)
 • građevni otpad (do 200 kg jednom u 6 mjeseci po korisniku)
 • baterije i akumulatori
 • lijekovi
 • boje, tinta, toneri
 • ljepila, smole
 • otpadna ulja (i jestiva i motorna) i masti
 • metalna ambalaža pod tlakom
 • fluorescentne i štedne žarulje
 • sredstva za čišćenje (kiseline, lužine, otapala)

Gdje se nalazi reciklažno dvorište u Podhumu?

Lokacija: Podhum 380, 51218 Dražice
Skip to content